您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

JOURNAL OF RAILWAY SCIENCE AND ENGINEERING

铁道科学与工程学报

Vol. 15    No. 3    June 2005


Simulation of nucleation and coalescence of second phase droplets during earth-based solidification process of immiscible alloys LIU Yuan(刘 源), GUO Jing-jie(郭景杰), 
JIA Jun(贾 均), LI Yan-xiang(李言祥)
479
Development and application of coupling model of aluminum thin-gauge high-speed casting LIU Xiao-bo(刘晓波), MAO Da-heng(毛大恒),  ZHONG Jue(钟 掘) 485
Oxidation behavior of three-phase Cu-25Ni-30Cr alloy at 700-800℃ under high oxygen pressures CAO Zhong-qiu(曹中秋), LIU Wei-hua(刘伟华), 
ZHAI Guang-ping(翟广平), NIU Yan(牛 焱)
491
Effect of bonding parameters on microstructure and properties of Si3N4/Si3N4 joint brazed by Cu-Zn-Ti filler alloy ZHANG Jie(张 杰), Naka Massaki, ZHOU Yu(周 玉) 497
Formation mechanism of amorphous Ni-Fe-P alloys by electrodeposition GAO Cheng-hui(高诚辉) 504
Preparation and properties of continuous Al-containing silicon carbide fibers YU Yu-xi(余煜玺), LI Xiao-dong(李效东), CAO Feng(曹 峰), 
WANG Ying-de(王应德), ZOU Zhi-chun(邹治春), WANG Jun(王 军), 
ZHENG Chun-man(郑春满), ZHAO Da-fang(赵大方) 
510
Rupture locations of friction stir welded joints of AA2017-T351 and AA6061-T6 aluminum alloys LIU Hui-jie(刘会杰), FENG Ji-cai(冯吉才), H.Fujii, M.Maeda, K.Nogi 515
Surface morphology and photoluminescence properties of ZnO thin films obtained by PLD FAN Xi-mei(范希梅), LIAN Jian-she(连建设), 
GUO Zuo-xing(郭作兴), JIANG Qing(蒋 青)
519
Aluminum ion beam surface modification of elastic metallic-plastic pads for improving tribological properties SHAO Jun-peng(邵俊鹏),  JIA Hui-juan(贾会娟), TANG Hui(汤 卉) 524
Phase-field simulation of formation of cellular dendrites and fine cellular structures at high growth velocities during directional solidification of Ti56Al44 alloy LI Xin-zhong(李新中), GUO Jing-jie(郭景杰), 
SU Yan-qing(苏彦庆), WU Shi-ping(吴士平), FU Heng-zhi(傅恒志)
529
Microstructure and corrosion property of AZ61 magnesium alloy by electromagnetic stirring FANG Can-feng(房灿峰), ZHANG Xing-guo(张兴国), 
JI Shou-hua(季首华), JIN Jun-ze(金俊泽), CHANG Yu-bao(常玉宝)
536
Preparation and magnetic properties of nanosized (La0.47Gd0.2)Sr0.33MnO3 WANG Gui(王 贵), WANG Zheng-de(王正德), ZHANG Li-de(张立德) 542
Effects of alternative electromagnetic field on surface tension and filling ability of molten metal HE Hong-liang(何洪亮), KANG Fu-wei(康福伟), WANG Li-ping(王丽萍) 548
Strength of deformation-processed Cu-Fe in-situ composites GE Ji-ping(葛继平), ZHAO Hong(赵 红), YAO Zai-qi(姚再起) 553
Structure evolution of AZ61 magnesium alloy in SIMA process YAN Hong(闫 洪),  ZHANG Fa-yun(张发云),  JIE Xiao-ping(揭小平) 560
Amorphous coatings deposited on aluminum alloy by plasma electrolytic oxidation GUAN Yong-jun(关永军),  XIA Yuan(夏 原) 565
Fabrication of nano-crystalline W-Ni-Fe alloy with Mo and rare earth element additives YAN Jian-wu(晏建武),  ZHOU Ji-cheng(周继承),  TIAN Li(田 莉), 
LU Shi-qiang(鲁世强), CHEN Tong-cai(陈同彩), XU Li-min(
571
Effect of original microstructures on microstructural evolution of A2017 semi-solid alloy billets during reheating WANG Shun-cheng(王顺成), CAO Fu-rong(曹富荣), WEN Jing-lin(温景林) 577
Optimized synthesis technology of LiFePO4 for Li-ion battery QU Tao(曲 涛), TIAN Yan-wen(田彦文), 
DING Yang(丁 扬),  ZHONG Can-yun(钟参云), ZHAI Yu-chun(翟玉春)
583
Kinetic equation based on non-steady-state diffusion of oxygen in solid copper SONG Ke-xing(宋克兴), GAO Jian-xin(郜建新), JIANG Xi-xiang(姜细想),
 CHEN Yi-bin(陈益斌), XING Jian-dong(邢建东)
589
Reduction of TiO2 with hydrogen cold plasma in DC pulsed glow discharge ZHANG Yu-wen(张玉文), DING Wei-zhong(丁伟中), LU Xiong-gang(鲁雄刚), GUO Shu-qiang(郭曙强), XU Kuang-di(徐匡迪) 594
Characterization of oxide films formed on magnesium alloys using bipolar pulse microarc oxidation in phosphate solutions WANG Li-shi(王立世), CAI Qi-zhou(蔡启舟), 
WEI Bo-kang(魏伯康), LIU Quan-xin(刘全心)
600
Mathematical modeling of electromagnetic dimensionless number for electromagnetic casting of metals and its application WANG Hui(王 辉), LI Ting-ju(李廷举), JIN Jun-ze(金俊泽) 606
Deformation of Zr41Ti14Cu12.5Ni10Be22.5 bulk amorphous  alloy under isobaric pressure in super-cooled liquid region ZHANG Ke-qin(张克勤), LU Qi-zhu(卢启柱) 612
Microstructure characteristics of as-surface nanocrystallized 1420 aluminum alloy by high-energy shot peening HU Lan-qing(胡兰青),  WANG Ke(王 科), 
LIU Gang(刘 刚),  XU Bin-she(许并社)
615
Corrosion electrochemical behavior of brass tubes in circulating cooling seawater LU Yu-zhuo(卢玉琢), SONG Shi-zhe(宋诗哲), YIN Li-hui(尹立辉) 619
Inhibition effects of PMA/SbBr3 complex inhibitor on copper and copper-nickel alloy in LiBr solutions HU Xian-qi(扈显琦), LIANG Cheng-hao(梁成浩), HUANG Nai-bao(黄乃宝 626
Numerical simulation for permanent mold centrifugal cast TiAl exhaust valve SHENG Wen-bin(盛文斌), LI Dong(李 东) 631
Microwave synthesis of LiCoO2 cathode materials YU Yong-li(于永丽), ZHAI Xiu-jing(翟秀静), 
FU Yan(符 岩), YAO Guang-chun(姚广春) 
636
Influence of concentration of zinc ions on electrocrystallization process of zinc ZHANG Zhao(张 昭) 642
Chemical behaviors of different arsenic-bearing sulphides bio-oxidated by thermophilic bacteria YANG Hong-ying(杨洪英),  GONG En-pu(巩恩普), 
YANG Li-li(杨丽丽),  WANG Da-wen(王大文)
648
Effect of preparation conditions on properties of Al-substituted α-Ni(OH)2 prepared by homogeneous precipitation ZHANG Qian(张 倩), XU Yan-hui(徐艳辉), 
WANG Xiao-lin(王晓琳), HE Guo-rong(何国荣)
653
Growth of brass nanofilms sputtered on organic substrate CHEN Zhen-xing(陈振兴), WANG Ling-sen(王零森),
 HUANG Bai-yun(黄伯云)
661
Densification of Ni-NiFe2O4 cermets for aluminum electrolysis LAI Yan-qing(赖延清), SUN Xiao-gang(孙小刚), 
LI Jie(李 劼),  DUAN Hua-nan(段华南), LI Xin-zheng(李新征), 
ZHANG Gang(张 刚), TIAN Zhong-liang(田忠良)
666
Structure and bonding orientation of favorable growth unit Al6(OH)18(H2O)6 of gibbsite WU Zheng-ping(吴争平), CHEN Qi-yuan(陈启元), 
YIN Zhou-lan(尹周澜), LI Jie(李 洁)
671
Photocatalytic degradation of dimethomorph on nanometer titanium dioxide by silver depositing in aqueous suspension YAN Jian-hui(阎建辉),  HUANG Ke-long(黄可龙), 
LIU Su-qin(刘素琴), ZENG Heng-zhi(曾恒志)
680
Mass transfer mathematical model for one-side plate steady-state ultrafiltration QIU Yun-ren(邱运仁),  ZHANG Qi-xiu(张启修) 686
Preparation and characterization of La0.8Cu0.2MnO(3±δ) perovskite-type catalyst for methane combustion HE Fang(何 方), WANG Hua(王 华),  DAI Yong-nian(戴永年) 691
Kinetics of oxidative leaching of ocean polymetallic nodules in molten potassium hydroxide medium WANG Yun-shan(王云山), LI Zuo-hu(李佐虎), LI Hao-ran(李浩然) 697
Preparation of antimony-doped nanoparticles by hydrothermal method JIANG Ming-xi(江名喜), YANG Tian-zu(杨天足), GU Ying-ying(古映莹),
 DU Zuo-juan(杜作娟), LIU Jian-ling(刘建玲)
702
Copper electrodeposition from cuprous chloride solutions containing lead, zinc or iron ions M.Tchoumou, M.Roynette Ehics 706

ISSN 1672-7029
CN 43-1423/U

主管:中华人民共和国教育部 主办:中南大学 中国铁道学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《铁道科学与工程学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市韶山南路22号 邮编:410075
电 话:0731-82655133,82656174   传真:0731-82655133   电子邮箱:jrse@mail.csu.edu.cn