您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

JOURNAL OF RAILWAY SCIENCE AND ENGINEERING

铁道科学与工程学报

Vol. 19    No. 3    June 2009


Structural Materials
Texture evolution of extruded AZ31 magnesium alloy sheets YU Kun(余 琨), RUI Shou-tai(芮守泰), WANG Xiao-yan(王晓艳),
WANG Ri-chu(王日初), LI Wen-xian(黎文献)
511
Comparison of corrosion behaviors of AZ31, AZ91,
AM60 and ZK60 magnesium alloys
CHENG Ying-liang(程英亮), QIN Ting-wei(秦廷伟), WANG Hui-min(王慧敏), ZHANG Zhao(张 昭) 517
Isothermal oxidation behavior of Ti3Al-based alloy at 700−1 000 ℃ in air QIAN Yu-hai(钱余海), LI Mei-shuan(李美栓), LU Bin(卢 斌) 525
Use of nitrogen gas in high-speed milling of Ti-6Al-4V KE Ying-lin(柯映林), DONG Hui-yue(董辉跃), LIU Gang(刘 刚), ZHANG Ming(章 明) 530
Effect of predeformation on semi-solid microstructure of ZK60+RE magnesium alloy ZHAO Zu-de(赵祖德), CHEN Qiang(陈 强), WANG Yan-bin(王艳彬), SHU Da-yu(舒大禹) 535
Effect of Sc and Zr on microstructures and mechanical properties of as-cast Al-Mg-Si-Mn alloys DANG Jing-zhi(党惊知), HUANG Yu-feng(黄玉凤), CHENG Jun(程 军) 540
Effect of ball milling time on microstructure and properties of
Laves phase NbCr2 alloys synthesized by hot pressing
XIAO Xuan(肖 璇), LU Shi-qiang(鲁世强), HU Ping(胡 平), HUANG Ming-gang(黄铭刚), M. W. FU 545
Corrosion of titanium in phosphoric acid at 250 ℃ LU Jian-shu(卢建树) 552
Effect of TiN/Ti multilayer on fretting fatigue resistance of Ti-811 alloy at elevated temperature ZHANG Xiao-hua(张晓化), LIU Dao-xin(刘道新) 557
Repair welding process of friction stir welding groove defect LIU Hui-jie(刘会杰), ZHANG Hui-jie(张会杰) 563
Cold welding sealing of copper-water micro heat pipe ends TANG Yong(汤 勇), LU Long-sheng(陆龙生), DENG Da-xiang(邓大祥), YUAN Dong(袁 冬) 568
Functional Materials
Surface treatment of NiTi shape memory alloy by modified advanced oxidation process CHU Cheng-lin(储成林), WANG Ru-meng(王如萌), YIN Li-hong(尹立红),
PU Yue-pu(浦跃朴), DONG Yin-sheng(董寅生), GUO Chao(郭 超)
575
Environmental corrosion resistance of porous TiAl intermetallic compounds ZHENG Zhi(郑 治), JIANG Yao(江 垚), DONG Hong-xing(董虹星),
TANG Lie-min(汤烈明), HE Yue-hui(贺跃辉), HUANG Bai-yun(黄伯云)
581
Microstructure of nanometer Al2O3 dispersion strengthened Ni-based
high-temperature protective coatings by laser cladding
WANG Hong-yu(王宏宇), ZUO Dun-wen(左敦稳), SUN Yu-li(孙玉利),
XU Feng(徐 锋), ZHANG Dan(张 丹)
586
Microstructure and formation mechanism of Ce-based chemical conversion coating on 6063 Al alloy CHEN Dong-chu(陈东初), LI Wen-fang(李文芳), GONG Wei-hui(龚伟慧),
WU Gui-xiang(吴桂香), WU Jian-feng(吴建峰)
592
Controlling limiting length of tunnels on Al foil electroetched in
HCl-H2SO4 solution
BAN Chao-lei(班朝磊), HE Ye-dong(何业东) 601
Effect of porosity on hydrogenation kinetics of
Mg-3Ni-2MnO2 nanocomposite powder reaction bed
ZHANG Wen-cong(张文丛), SHI Fei(史 菲) 606
Preparation and properties of SiCN diffusion barrier layer for
Cu interconnect in ULSI
ZHOU Ji-cheng(周继承), SHI Zhi-jie(石之杰), ZHENG Xu-qiang(郑旭强) 611
Effect of environmental temperature on damping capacity of Cu-Al-Mn alloy JIAO Yu-qin(焦玉琴), WEN Yu-hua(文玉华), LI Ning(李 宁),
HE Jia-qiang(何加强), TENG Jin(滕 劲)
616
Synthesis and characterization of uniform nanoparticles of
γ-Mo2N for supercapacitors
LI Xue-liang(李学良), Xing Yan(邢 妍), Wang Hua(汪 华),
Wang Hua-lin(王华林), Wang Wei-dong(王维东), Chen Xiang-ying
620
Effect of La3+ on evolution of TiO2 coating layers on lamellar sericite and
their pigmentary properties
REN Min(任 敏), YIN Heng-bo(殷恒波), LU Zhang-zhun(卢章准), GE Chen(葛 晨),
WANG Ai-li(王爱丽), YU Long-bao(喻龙宝), JIANG Ting-shun(姜廷顺)
626
Synthesis of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode material via oxalate precursor ZHANG Chuan-fu(张传福), YANG Ping(杨 平), DAI Xi(戴 曦),
XIONG Xuan(熊 宣), ZHAN Jing(湛 菁), ZHANG Yin-liang(张银亮)
635
Thermoelectric properties of MxMo6Te8 (M=Ag, Cu­) SHI Xiao-ya(史啸亚), WANG Li(王 丽), CHEN Li-dong(陈立东), CHEN Xi-hong(陈喜红) 642
Densification of in situ prepared mesocarbon microbead/carbon nanotube composites by hot-press sintering WU Bin(吴 彬), GONG Qian-ming(巩前明), WU Jian-jun(吴建军),
SONG Huai-he(宋怀河), LIANG Ji(梁 吉)
646
Fabrication and characteristics of spindle Fe2O3@Au core/shell particles SHEN Hong-xia(沈红霞), YAO Jian-lin(姚建林), GU Ren-ao(顾仁敖) 652
Computational Materials Science and Numerical Mode
Deduction of plastic work rate per unit volume for unified yield criterion and its application ZHAO De-wen(赵德文), LI Jing(李 婧), LIU Xiang-hua(刘相华), WANG Guo-dong(王国栋) 657
Modeling and experimental verification of tubular product formation during
spray forming
LIU Dong-ming(刘东明), ZHAO Jiu-zhou(赵九洲), LI Mu-sen(李木森) 661
Effects of process parameters on numerical control bending process for large diameter thin-walled aluminum alloy tubes LI Cheng(李 成), YANG He(杨 合), ZHAN Mei(詹 梅), XU Xu-dong(许旭东), LI Guang-jun(李光俊) 668
Motion behavior of non-metallic particles under high frequency magnetic field ZHANG Zhong-tao(张忠涛), GUO Qing-tao(郭庆涛), YU Feng-yun(于凤云),
LI Jie(李 捷), ZHANG Jian(张 剑), LI Ting-ju(李廷举)
674
Partial phase relationships of Mg-Zn-Ce system at 350 ℃ HUANG Ming-li(黄明丽), LI Hong-xiao(李洪晓), DING Hua(丁 桦),
REN Yu-ping(任玉平), QIN Gao-wu(秦高梧), HAO Shi-ming(郝士明)
681
Microscopic phase-field simulation of ordered domain interfaces formed between DO22 phases along [100] direction ZHANG Ming-yi(张明义), CHEN Zheng(陈 铮), WANG Yong-xin(王永欣),
LU Yan-li(卢艳丽), ZHANG Li-peng(张利鹏), ZHAO Yan(赵 彦)<
686
Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch
Bubble size estimation using interfacial morphological information for mineral flotation process monitoring YANG Chun-hua(阳春华), XU Can-hui(许灿辉), MU Xue-min(牟学民), ZHOU Kai-jun(周开军) 694
Characterization of cytochrome mutants for pellicle formation in Shewanella onedensis MR-1 LIANG Yi-li(梁伊丽), , HE Zhi-li(贺志理), GAO Hai-chun(高海春),
QIU Guan-zhou(邱冠周), ZHOU Ji-zhong(周集中), , LIU Xue-duan(刘学端)
700
Characterization of refractory behaviour of complex gold/silver ore by diagnostic leaching O. CELEP, &#;. ALP, H. DEVEC&#;, M. VICIL 707
Use of ferricyanide for gold and silver cyanidation F. Xie, D. B. Dreisinger 714
Equivalent conductivity and its activation energy of NaF-AlF3 melts HU Xian-wei(胡宪伟), WANG Zhao-wen(王兆文), GAO Bing-liang(高炳亮), SHI Zhong-ning(石忠宁),        KAN Hong-min(阚洪敏), LUO Xu-dong(罗旭东), TAO Wen-ju(陶文举) 719
Coupled heat/mass-balance model for analyzing correlation between
excess AlF3 concentration and aluminum electrolyte temperature
HUANG Yong-bo(黄涌波), QU Xiang-dong(瞿向东), ZHOU Jie-min(周孑民) 724
Thermodynamic analysis of separating lead and antimony in chloride system CHEN Jin-zhong(陈进中), CAO Hua-zhen(曹华珍), LI Bo(李 波),
YUAN Hai-jun(袁海军), ZHENG Guo-qu(郑国渠), YANG Tian-zu(杨天足)
730
Removal of vanadium from ammonium molybdate solution by ion exchange LI Qing-gang(李青刚), ZHANG Qi-xiu(张启修), ZENG Li(曾 理),
XIAO Lian-sheng(肖连生), YANG Ya-nan(杨亚男)
735
Adsorption behavior and mechanism of cadmium on
strong-acid cation exchange resin
WANG Fei(王 菲), WANG Lian-jun(王连军), LI Jian-sheng(李健生),
SUN Xiu-yun(孙秀云), HAN Wei-qing(韩卫清)
740
Combined effect of amino and carboxyl group in α-alanine on
seeded precipitation of sodium aluminate solution
LÜ Bao-lin(吕保林), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜), HU Hui-ping(胡慧萍) 745
Study of spent battery material leaching process LI Jin-hui(李金辉), LI Xin-hai(李新海), ZHANG Yun-he(张云河), HU Qi-yang(胡启阳),
WANG Zhi-xing(王志兴), ZHOU You-yuan(周友元)
751
Spatial distribution of chromium in soils contaminated by
chromium-containing slag
HUANG Shun-hong(黄顺红), PENG Bing(彭 兵), YANG Zhi-hui(杨志辉),
CHAI Li-yuan(柴立元), XU You-ze(许友泽), SU Chang-qing(苏长青)
756
Environmental availability and profile characteristics of arsenic,
cadmium, lead and zinc in metal-contaminated vegetable soils
SONG Jie(宋 杰), GUO Zhao-hui(郭朝晖), XIAO Xi-yuan(肖细元),
MIAO Xu-feng(苗旭锋), WANG Feng-yong(王凤永)
765
Treatment of stable oil/water emulsion by novel felt-metal supported PVA composite hydrophilic membrane using cross flow ultrafiltration QIU Yun-ren(邱运仁), ZHONG Hong(钟 宏), ZHANG Qi-xiu(张启修) 773
Photoelectrocatalytic activity of two antimony doped SnO2 films for oxidation of phenol pollutants WANG Yan(王 艳), FAN Cai-mei(樊彩梅), HUA Bo(华 勃),
LIANG Zhen-hai(梁镇海), SUN Yan-pin(孙彦平)
778

ISSN 1672-7029
CN 43-1423/U

主管:中华人民共和国教育部 主办:中南大学 中国铁道学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《铁道科学与工程学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市韶山南路22号 邮编:410075
电 话:0731-82655133,82656174   传真:0731-82655133   电子邮箱:jrse@mail.csu.edu.cn