您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

JOURNAL OF RAILWAY SCIENCE AND ENGINEERING

铁道科学与工程学报

Vol. 16    No. 5    October 2006


Synthesis and properties of nanocrystalline Mg2Si bulk through ball-milling and reactive hot-pressing XIONG Wei(熊 伟), QIN Xiao-ying(秦晓英), 
KONG Ming-guang(孔明光), CHEN Li(陈 莉) 
987
Effect of oxygen impurity on long-term thermal stability of Zr-based metallic glasses below glass transition temperature HE Lin (贺 林), ZHANG Shuai(张 帅), 
SUN Jun(孙 军), ZHANG Chang-jun(张长军)
992
Liquid phase separation of Cu-Cr alloys during rapid cooling SUN Zhan-bo(孙占波), WANG You-hong(王宥宏), GUO Juan(郭 娟) 998
Preparation of ferromagnetic binary alloy fine fibers by organic gel-thermal reduction process SHEN Xiang-qian(沈湘黔), CAO Kai(曹 凯), ZHOU Jian-xin(周建新) 1003
Elastic-plastic analytical solution for centric crack loaded by two pairs of point shear forces in finite plate ZHOU Xiao-ping(周小平), LING Tong-hua(凌同华) 1009
FEA modeling of effect of axial feeding velocity on strain field of rotary swaging process of pure magnesium RONG Li(荣 莉), NIE Zuo-ren(聂祚仁), ZUO Tie-yong(左铁镛) 1015
Mechanism of localized severe plastic deformation and damage fracture in fine-blanking using mixed displacement and pressure FEM XIE Xiao-long(谢晓龙), ZHAO Zhen(赵 震), YU Song(虞 松), 
GU Sheng-guang(谷胜光), CHEN Jun(陈 军), LI Ming-hui(李明辉) 
1021
Formation of integral fins function-surface by extrusion-ploughing process CHEN Ping(陈 平), TANG Yong(汤 勇), 
LIU Xiao-kang(刘小康), LIU Xiao-qing(刘晓晴)
1029
Numerical simulation and experimental investigation of two filling methods in vertical centrifugal casting WU Shi-ping(吴士平), LI Chang-yun(历长云),GUO Jing-jie(郭景杰), 
SU Yan-qing (苏彦庆),LEI Xiu-qiao(雷修桥), FU Heng-zhi
1035
Structural characteristics of BaTiO3 films prepared by microarc oxidation LI Wen-fang(李文芳), HAN Bing(韩 冰), DU Jun(杜 军), 
PENG Ji-hua(彭继华), GAO Yin-hui(高引慧)
1041
Effect of viscosity on material behavior in friction stir welding process ZHANG Hong-wu(张洪武), ZHANG Zhao(张 昭), BIE Jun(别 俊), 
ZHOU Lei(周 雷), CHEN Jin-tao(陈金涛) 
1045
Effect of yttrium on microstructures and mechanical properties of hot rolled AZ61 wrought magnesium alloy FANG Xi-ya(方西亚), YI Dan-qing(易丹青), WANG Bin(王 斌), 
LUO Wen-hai(罗文海), GU Wei(顾 威) 
1053
Diffusion bonding of γ-TiAl alloy to Ti-6Al-4V alloy under hot pressure WANG Xiu-feng(王秀锋), MA Mo(马 蓦), LIU Xue-bin(刘学斌), 
WU Xue-qing(吴学庆), TAN Chao-gui(檀朝桂), SHI Rong-kai(石荣凯)
1059
Atom exchange of martensite in Cu-13Zn-15Al alloy during non-isothermal aging LI Zhou(李 周), XIAO Zhu(肖 柱), BAO Ji-qing(保吉庆), 
XU Gen-ying(徐根应), ZHENG Feng(郑 峰)
1064
Photocatalytic oxidation activity of titanium dioxide film enhanced by Mn non-uniform doping ZHANG Kai-jian(张开坚), XU Wei(徐 伟), LI Xin-jun(李新军), 
ZHENG Shao-jian(郑少健), XU Gang(徐 刚), WANG Jian-hua(王建华)
1069
Microstructural evolution of NiFe2O4-10NiO powder prepared by high temperature solid state reaction ZHANG Lei(张 雷), ZHOU Ke-chao(周科朝), 
LI Zhi-you(李志友), YANG Wen-jie(杨文杰) 
1076
Preparation of AZ91D magnesium alloy semi-solid billet by new strain induced melt activated method JIANG Ju-fu(姜巨福), LUO Shou-jing(罗守靖), ZOU Jing-xiang(邹经湘)  1080
Phosphating process of AZ31 magnesium alloy and corrosion resistance of coatings CHENG Ying-liang(程英亮), WU Hai-lan(吴海兰), 
CHEN Zhen-hua(陈振华), WANG Hui-min(王慧敏), LI Ling-ling(李玲玲) 
1086
Effects of sputtering conditions on electrochemical behavior and physical properties of Ni-Mo alloy electrode HUANG Jin-zhao(黄金昭), XU Zheng(徐 征), LI Hai-ling(李海玲), 
KANG Guo-hu(亢国虎), WANG Wen-jing(王文静)
1092
Correlation between discharging property and coatings microstructure during plasma electrolytic oxidation GUAN Yong-jun(关永军), XIA Yuan(夏 原)  1097
Compressive formability of 7075 aluminum alloy rings under hydrostatic pressure LIU Gang(刘 钢), WANG Li-liang(王礼良), 
YUAN Shi-jian(苑世剑), Z.R.Wang(王仲仁)
1103
Continuous cooling transformation curve of a novel Al-Cu-Li alloy LI Hong-ying(李红英), GENG Jin-feng(耿进锋), ZHENG Zi-qiao(郑子樵), 
WANG Chang-jian(王长建), SU Yao(苏 尧), HU Bin(胡 彬) 
1110
Creep behavior on Ag particle reinforced SnCu based composite solder joints YAN Yan-fu(闫焉服), ZHU Jin-hong(朱锦洪), CHEN Fu-xiao(陈拂晓),
 HE Jun-guang(贺俊光), YANG Di-xin(杨涤心) 
1116
Effect of large cold deformation on characteristics of age-strengthening of 2024 aluminum alloys NING Ai-lin(宁爱林), LIU Zhi-yi(刘志义), ZENG Su-min(曾苏民) 1121
Application of spherical Ni(OH)2/CNTs composite electrode in asymmetric supercapacitor WANG Xiao-feng(王晓峰), RUAN Dian-bo(阮殿波), YOU Zheng(尤 政) 1129
Evaluation of sliding wear behavior of graphite particle-containing magnesium alloy composites QI Qing-ju(祁庆琚) 1135
Effect of turbulent flow on electromagnetic elimination with high frequency magnetic field GUO Qing-tao(郭庆涛), LI Ting-ju(李廷举), WANG Tong-min(王同敏), 
JIN Jun-ze(金俊泽), CAO Zhi-qiang(曹志强), ZHANG Qi(张 琦)
1141
Surface behavior of pasted nickel electrodes with electrodeposited Co-Ce on substrate WANG Dian-long(王殿龙), WANG Chun-yu(王春雨), 
DAI Chang-song(戴长松), JIANG Zhao-hua(姜兆华)
1148
Effect of crystallization temperature on microstructure and ferroelectric property of Bi3.25Eu0.75Ti3O12 thin films prepared by MOD method HE Lin(何 林), ZHANG Tong(张 彤), TANG Ming-hua(唐明华), 
DENG Shui-feng(邓水凤)
1154
Wear behavior of Al-Si alloy matrix composites reinforced by γ-Al2O3 decomposed from AACH FU Gao-feng(付高峰), ZHANG Jing-xin(张景新), 
LIU Ji(刘 吉), WANG Zhao-fei(王肇飞)
1159
Retrogression and re-aging treatment of Al-9.99%Zn-1.72%Cu-2.5%Mg-0.13%Zr aluminum alloy FENG Chun(冯 春), LIU Zhi-yi(刘志义), 
NING Ai-lin(宁爱林), LIU Yan-bin(刘延斌), ZENG Su-min(曾苏民)
1163
Corrosion behavior of 2195 and 1420 Al-Li alloys in neutral 3.5% NaCl solution under tensile stress LI Jin-feng(李劲风), CHEN Wen-jing(陈文敬), ZHAO Xu-shan(赵旭山), 
REN Wen-da(任文达) , ZHENG Zi-qiao(郑子樵)
1171
Electrochemical behaviors of anodic alumina sealed by Ce-Mo in NaCl solutions Tian Lian-peng(田连朋), Zhao Xu-hui(赵旭辉), Zhao Jing-mao(赵景茂), Zhang Xiao-feng(张晓丰), Zuo Yu(左 禹)  1178
Preparation of ultrafine core-shell nickel spheres via self-sacrificial template LIU Xi(刘 曦), DENG Yi-da(邓意达), SHEN Bin(沈 彬),
 LIU Lei(刘 磊), HU Wen-bin(胡文彬)
1184
Structure and property of Cu-based thermosensitive nanocomposite LOU Bai-yang(楼白杨), XU Bin(徐 斌), 
MA Xiao-chun(马晓春), LI Le-guo(李乐国)
1189
Preparation and electrocatalytic properties of Ti/IrO2-Ta2O5 anodes for oxygen evolution LI Bao-song(李保松), LIN An(林 安), GAN Fu-xing(甘复兴) 1193
Soret and Dufour effects in strongly endothermic chemical reaction system of porous media LI Ming-chun(李明春), TIAN Yan-wen(田彦文), ZHAI Yu-chun(翟玉春) 1200
Preparation of homogeneous ZnO nanoparticles via precipitation-pyrolysis with Zn5(CO3)2(OH)6 as precursor HAN Yue-xin(韩跃新), DING Ya-zhuo(丁亚卓), 
YIN Wan-zhong(印万忠), MA Zheng-xian(马正先)
1205
Electrochemical formation of holmium-copper alloys on copper cathode in molten KCl-HoCl3 SU Yu-zhi(苏育志), YANG Qi-qin(杨绮琴), LIU Guan-kun(刘冠昆) 1213
Ni(OH)2 particles synthesized by high energy ball milling LIU Yuan-gang(刘元刚), TANG Zhi-yuan(唐致远), 
XU Qiang(徐 强), ZHANG Xiao-yang(张晓阳), LIU Yong(柳 勇)
1218
Preparation of ultrafine nickel powder by wet chemical process CHEN Rui-ying(陈瑞英), ZHOU Kang-gen(周康根) 1223
Effect of minor Sc and Zr on microstructure and mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu alloy HE Yong-dong(贺永东), ZHANG Xin-ming(张新明), YOU Jiang-hai(尤江海) 1228
Structure and magnetic properties of intermetallic compounds Gd5Si2xGe2xM2x LUO Guang-sheng(罗广圣), LEI Yu(雷 宇) , XIN Yong(辛 勇), 
ZHOU Zheng-you(周正有)
1236
Electrochemical behavior of chalcopyrite in presence of Thiobacillus ferrooxidans LI Hong-xu(李宏煦), QIU Guan-zhou(邱冠周), HU Yue-hua(胡岳华), 
CANG Da-qiang(苍大强), WANG Dian-zuo(王淀佐)
1240

ISSN 1672-7029
CN 43-1423/U

主管:中华人民共和国教育部 主办:中南大学 中国铁道学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《铁道科学与工程学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市韶山南路22号 邮编:410075
电 话:0731-82655133,82656174   传真:0731-82655133   电子邮箱:jrse@mail.csu.edu.cn