您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

JOURNAL OF RAILWAY SCIENCE AND ENGINEERING

铁道科学与工程学报

Vol. 11    No. 6    December 2001


MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Particle melting, flattening, and
stacking behaviors in induction
plasma deposition of tungsten
JIANG Xian-liang(蒋显亮), M. I. Boulos 811
Effect of diffusion on coating microstructure and
oxidation resistance of aluminizing steel
XIA Yuan(夏  原), YU Sheng-xue(于升学),
YAO Mei(姚  枚), LI Tie-fan(李铁藩)
817
Effect of minor Sc and Zr on microstructures and
mechanical properties of Al-Zn-Mg based alloys
YIN Zhi-min(尹志民), YANG Lei(杨  磊),
PAN Qing-lin(潘青林), JIANG Feng(姜  锋)
822
Rate controlling processes in anodic bonding of
boroslicate glass-to-Kovar alloy coated with Al film
CHEN Zheng(陈  铮), DONG Shi-ren(董师润), GU Xiao-bo(顾晓波) 826
Liquid separation behavior of Cu-Co alloy during
isothermal process at high temperature
SUN Zhan-bo(孙占波), HU Zhu-dong(胡柱东), SONG Xiao-ping(宋晓平),
LIU Jian(刘  剑), YANG Sen(杨  森), LI Xiao-yuan(李晓园), ZHU Yao-min(祝要民)
831
Bond strength of W-Cu/CuCr integrated material FAN Zhi-kang(范志康),  LIANG Shu-hua(梁淑华), XUE Xu(薛  旭) 835
Wear resistance and hot corrosion behaviour of|
laser cladding Co-based alloy
ZHANG Song(张  松), ZHANG Chun-hua (张春华),
MAN Hau-chung(文效忠), WU Wei-tao(吴维tao), WANG Mao-cai(王茂才)
838
Phase formation regularities in
nanometer powders of
Al-Cu-X ternary alloys prepared
by gas evaporation process
YAN Hong-ge(严红革), CHEN Zhen-hua(陈振华), KANG Zhi-tao(康智涛),
CHEN Gang(陈  刚), HUNAG Pei-yun(黄培云)
843
Fabrication and fracture analysis of
MoSi2 matrix composites by mechanical alloying
MA Ying(马  颖), HAO Yuan(郝  远), ZHANG De-liang(张德良), YU Ning(余  宁) 847
Lithium-ion-storage behaviours of
CoSb3 intermetallic compound
and effects of some carbonaceous additives
JIANG Xiao-bing(蒋小兵), ZHAO Xin-bing(赵新兵), ZHANG Xiao-bin(张孝彬),
ZHANG Li-juan(张丽娟), CAO Gao-shao(曹高劭), ZHOU Bang-chang(周邦昌)
852
Effect of electroless plating nickel treatment on
electrode properties of Zr-based AB2 type alloy
WEN Ming-fen(文明芬), ZHAI Yu-chun(翟玉春),  CHEN Lian(陈 廉), 
TONG Min(佟  敏), ZHEN Hua(郑  华),  MA R
856
Effect of La2O3 nanoparticles on
properties of molybdenum powder
WANG Jin-shu(王金淑),  ZHOU Mei-ling(周美玲),  ZUO Tie-yong(左铁镛),
NIE Zuo-ren(聂祚仁),  ZHANG Jiu-xing(张久兴),  LIU Juan(刘  娟)
860
Effect of low temperature melt on solidification structure
of A356 alloy with melt thermal treatment
HE Shu-xian(何树先), WANG Jun(王  俊), SUN Bao-de(孙宝德), ZHOU Yao-he(周尧和) 863
Strength properties and fracture behavior of
ZrC particle-reinforced tungsten composite
WANG Yu-jin(王玉金), SONG Gui-ming(宋桂明),
MENG Qing-chang(孟庆昌), ZHOU Yu(周  玉)
868
Forecasting method of fatigue life
test data for metal materials
ZHANG Huai-liang(张怀亮), QIU Xian-yan(邱显焱), TAN Guan-jun(谭冠军) 873
Thermoelectric properties of
Bi0.5Sb1.5Te3/polyaniline composites prepared by
mechanical blending and in-situ polymerization
HU Shu-hong(胡淑红), PEI Hao-dong(裴浩东), ZHAO Xin-bing(赵新兵) 876
Influence of process parameters on
hybrid forming of aluminum sheet
ZHANG Xin-ming(张新明), CHEN Ming-an(陈明安) 879
Die land optimization of section extrusion
by finite element method
HAO Nan-hai(郝南海), TIAN Zhu-ping(田柱平), WEI Xing-hua(卫兴华) 884
Structure and characteristics of electrodeposited
RE-Ni-W-P-B4C-PTFE composite coatings
CHEN Ling(陈  凌), GUO Zhong-cheng(郭忠诚),  YANG Xian-wan(杨显万) 887
Coupling solved roll contact pressure transverse
distribution of HC strip mill
PENG Yan(彭  艳), LIU Hong-min(刘宏民) 891
Effect of constraint on crack propagation
behavior in BGA soldered joints
WANG Li(王  莉), WANG Guo-zhong(王国忠),
FANG Hong-yuan(方洪渊),  QIAN Yi-yu(钱乙余)
895
Elastic modulus of SiCw/6061Al alloy composites as-squeeze-cast JIANG Chuan-hai(姜传海),WU Jian-sheng(吴建生),WANG De-zun(王德尊) 900
Solid-state synthesis of Sr- and Co-doped LaMnO3 perovskites MA Wen-hui(马文会), XIE Gang(谢  刚), CHEN Shu-rong(陈书荣), CUI Heng(崔  衡) 904
Numeric simulation of thickness of intermetallic compounds in
interface zone of diffusion bonding for Cu and Al
LI Ya-jiang(李亚江), WU Hui-qiang(吴会强), CHEN Mao-ai(陈茂爱), FENG Tao(冯  涛) 908
Quality assurance expert system for car cylinder casting LIANG Wei-zhong(梁维中), ZHANG Li(张  莉), MA Xu-liang(马旭梁),
LIU Hong-de(刘洪德), ZHOU Xiu-hua(周秀华)
912
Dry friction and wear properties of intermetallics MoSi2 ZHANG Hou-an(张厚安), LIU Xin-yu(刘心宇),,
CHEN Ping(陈  平), TANG Guo-ning(唐果宁)
916
Aging characteristic and mechanical properties
of TiC/2618 composite
LONG Chun-guang(龙春光),  ZHANG  Hou-an(张厚安),
  PANG You-xia(庞佑霞),    LIU Hou-cai(刘厚才)
920
Synthesis and microstructural evolution of
nanocrystalline Al-Fe-V-Si-Nd alloy powder
ZHENG Li-jing(郑立静), ZENG Mei-guang(曾梅光), LIN Jin-xin(林锦新) 923
MINERAL PROCESSING, METALLURGY AND CHEMISTRY
Effect of peritectics on thermodynamic properties of
homogeneous binary metallic melts
ZHANG  Jian(张  鉴) 927
Removal of sulfur in coke oven gas
by mixing ZnO-based additive into coal
GUO Zhan-cheng(郭占成),  TANG Hui-qing(唐惠庆),  YE Shu-feng(叶树锋) 931
Vacuum distillation refining of crude lithium (Ⅰ)
──Thermodynamics on separating impurities from lithium
CHEN Wei-liang(陈为亮), YANG Bin(杨  斌), CHAI Li-yuan(柴立元),
MIN Xiao-bo(闵小波), DAI Yong-nian(戴永年),  YU Xia(于  霞
937
Electrochemical preparation of La-Co-Fe alloy films
in dimethylsulfoxide
YUAN Ding-sheng(袁定胜),  HUANG Kai-sheng(黄开胜),
  LIU Guan-kun(刘冠昆), TONG Ye-xiang(童叶翔),  SHA Li-chang(沙励嫦)
942
Synthesis and tribological properties of
antimony N, N-diethanoldithiocarbamate
LI Li(李  丽), HUANG Ke-long(黄可龙), QU Long(瞿  龙), SHU Wan-yin(舒万艮) 946
Simulation study on distribution of
void fraction in copper converter bath
CHEN Chun-lin(陈春林), ZHANG Jia-yun(张家芸),
DU Bin(杜 宾), ZHOU Tu-ping(周土平)
950
Electroplating process of amorphous Fe-Ni-Cr alloy HE Xiang-zhu(何湘柱), XIA Chang-bin(夏畅斌), WANG Hong-jun(王红军),
GONG Zhu-qing(龚竹青), JIANG Han-ying(蒋汉瀛)
956
Microprocessor based protecting and
monitoring system for transformer of
electric furnace in nickel smelting process
LIAO Li-qing(廖力清), ZENG Ke(曾  可),  LING Yu-hua(凌玉华),
  YANG Xinrong(杨欣荣), CHEN Yan-hui(陈燕辉)
960
Coordination and bond properties of Al and
Si ions in system of Al2O3-SiO2 melts
WU Yong-quan(吴永全), HOU Huai-yu(侯怀宇), CHEN Hui(陈  辉),
YOU Jing-lin(尤静林), JIANG Guo-chang(蒋国昌)
965

ISSN 1672-7029
CN 43-1423/U

主管:中华人民共和国教育部 主办:中南大学 中国铁道学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《铁道科学与工程学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市韶山南路22号 邮编:410075
电 话:0731-82655133,82656174   传真:0731-82655133   电子邮箱:jrse@mail.csu.edu.cn