您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

JOURNAL OF RAILWAY SCIENCE AND ENGINEERING

铁道科学与工程学报

Vol. 12    No. 5    October 2002


MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Welding of SiC particle reinforced 6061 Al
matrix composite with pulsed TIG
CHEN Mao-ai(陈茂爱), WU Chuan-song(武传松), 
GAO Jin-qiang(高进强)
805
Microstructure and strength of TiAl/40Cr joint
diffusion bonded with vanadium-copper filler metal
HE Peng(何 鹏), FENG Ji-cai(冯吉才),
 QIAN Yi-yu(钱乙余), ZHANG Bing-gang(张炳刚)
811
Interfacial energy and match of cold
pressure welded Ag/Ni and Al/Cu
LI Yun-tao(李云涛), DU Ze-yu(杜则裕), MA Cheng-yong(马成勇) 814
Effect of Mn on microstructure of as-cast
Ti47A18Nb(1~2)Mn alloys
XU Jing-wen(许敬文),LIN Jun-pin(林均品),
WANG Yan-li(王艳丽), CHEN Guo-liang(陈国良)
818
Fracture behavior of B2-ordered iron
aluminide with Mn addition
LOU Bai-yang(楼白杨), YANG Ji-long(杨继隆),
LU Chong-da(鲁聪达), Jin Jie(金   杰)
822
Properties of Zr-Ti-V-Mn-Ni hydride alloy
WEN Ming-fen(文明芬), ZHAI Yu-chun(翟玉春),
WANG Xin-hai(王新海), CHEN Lian(陈   廉)
826
Correlation between liquid structure and
γ2-phase precipitation
of Cu-Al-Ni shape memory alloys
PAN Xue-min(潘学民), BIAN Xiu-fang(边秀房),
SUN Jing-qin(孙景芹), WANG Wei-min(王伟民)
829
Preparation and properties of nano-sized SnO2 powder YAO Min-qi(姚敏琪), WEI Ying-hui(卫英慧),
HU Lan-qing(胡兰青),XU Bing-she(许并社)
833
Structures,properties and responses to heat treatment of
deformation processed Cu-15%Cr composite
powders prepared by mechanical milling
LIU Jing-lei(刘京雷), LIU Zu-yan(刘祖岩),
WANG Er-de(王尔德), XIAN Heng-ze(线恒泽)
837
Explosive compaction of CuCr alloys LI Jin-ping(李金平), LUO Shou-jing(罗守靖),
 GONG Zhao-hui(龚朝晖),NIU Wei(牛  玮), JI Song(纪  松)
841
Atomic simulation of amorphization and crystallization
of Ag50Au50 alloy during rapid solidification
WANG Li(王  丽), YANG Hua(杨  华), ZHANG Jun-yan(张均艳) ,
BIAN Xiu-fang(边秀房), YI Su(衣  粟)
845
Phase diagram of R-Fe-Co pseudoternary system withR≤33.3 %(mole fraction, R=Sm0.5Dy0.5) WANG Bo-wen(王博文), LIU Wei-li(刘炜丽),
 FENG Wen-jiang(封文江),JIN Guang(金  光),
 HAO Yan-ming(郝延明)<
850
Effect of preannealing on crystallization process of
amorphous Sm5Fe80Cu1Si5B3C2.5Zr3.5 alloy
ZHANG Peng-yue(张朋越), LIU Jian-hua(刘建华), GUAN Ying(关颖),
ZHANG Jing-wu(张静武), ZHANG Xiang-yi(张湘义)
854
Conformal mapping modeling of metal plastic deformation and
die cavity in special-shaped extrusion
QI Hong-yuan(齐红元), ZHU Heng-jun(朱衡君),
DU Feng-shan(杜凤山), LIU Cai(刘才)
858
Imitation design of temperature field in
coloring hot dip galvanization process
LE Qi-chi(乐启炽), CUI Jian-zhong(崔建忠), ZHANG Xue-bin(张学宾) 862
Ground-based investigation of atomic oxygen effects on naked
Ag and Ag with protective organic coatings
ZHANG Lei(张  蕾), YAN Chuan-wei(严川伟), QU Qing(屈  庆),
SUN Gang(孙  刚), TONG Jing-yu(童靖宇), CAO Chu-nan(曹楚南)
869
Corrosion of Fe-15Ce alloy in three mixed-gas atmospheres FU Guang-yan(付广艳), NIU Yan(牛 焱), WU Wei-tao(吴维tao) 874
Rapidly solidified hypereutectic Al-Si alloys
prepared by powder hot extrusion
LI Yuan-yuan (李元元), ZHANG Da-tong (张大童),
NGAI Tungwai Leo, ZHANG Wei-wen (张卫文)
878
Microstructure and properties of 
AZ80 magnesium alloy
prepared by hot extrusion from 
recycled machined chips
LIU Ying(刘 英), LI Yuan-yuan(李元元),
 ZHANG Da-tong(张大童), Ngai Tung-wai Leo(倪东惠),
 CHEN Wei-ping(陈维平)
882
Warm compaction of Al2O3
 particulate reinforced
powder metallurgy iron-base composite
Ngai Tungwai Leo (倪东惠), CHEN Wei-ping (陈维平),
 XIAO Zhi-yu (肖志瑜), SHAO Ming (邵  明),
 ZHANG Shuang-yi (张双益)
886
Simulation of die wall friction's effect on 
density distribution in metallic powder compaction
ZHOU Zhao-yao(周照耀), ZHAO Wei-bin(赵伟斌),
 CHEN Pu-qing(陈普庆),CHEN Wei-ping(陈维平),
 SHAO Ming(邵  明), WANG Jun-wen(王郡文)
890
Effect of oxygen content on 
tensile strength of
polymer-derived SiC fibers
CHU Zeng-yong (楚增勇), FENG Chun-xiang (冯春祥),
 SONG Yong-cai (宋永才), WANG Ying-de (王应德), 
LI Xiao-dong (李效东) , XIAO Jia-yu (肖加余)
894
Interfacial microstructure of 20% 
SO2/Al matrix composites
reinforced with in situ formation
 ceramic phases
SUN Ji-bing(孙继兵), LI Guo-bin(李国彬),
 CUI Chun-xiang(崔春翔), AN Ya-qin(安雅琴),LIU Shi-min(刘世敏), LI Jie
899
Role of Al2O3 fiber in eutectic Al-Si alloy composites ZHAI Qiu-ya(翟秋亚), XU Jin-feng(徐锦锋), 
Y. Iwai 
904
Mechanical properties and 
microstructure ofTiB2 
ceramic influenced by ZrB2 additive
WANG Hao(王  皓), FU Zheng-yi(傅正义),
 GU Ping(辜  萍), WANG Wei-min(王为民),
 YUAN Run-zhang(袁润章)
909
Relationship between solid fraction of slurry and property of
steel/mushy Al-20Sn semi-solid bonding
ZHANG Peng(张  鹏),DU Yun-hui(杜云慧),
XING Shu-ming(邢书明), ZHANG Li-zhong(张励忠), 
ZENG Da-ben(曾大本), CUI Jia
914
Influence of microcrystalline wax on properties of MIMmulti-component wax matrix binder ZHANG Jian(张  健), HUANG Bai-yun(黄伯云),
 LI Yi-min(李益民), LI Song-lin(李松林)
918
Control of liquid column height in electromagnetic casting with fuzzy neural network model LI Zhao-xia (李朝霞),ZHENG Xian-shu (郑贤淑) 922
Influence of process parameters on
thermal-rate treatment of ZA42 alloy
LI Cheng-dong(李成栋), TIAN Xue-lei(田学雷),
 ZHAO Mei(赵  梅), GENG Hao-ran(耿浩然)
926
Effect of preferential dissolution on erosion-corrosion 
for chromium steel in alkali slurry
YUAN Qing-long (袁庆龙), M. M. Stack 931
Theoretical analysis based on
 a modified mixed-film lubrication model for
 metal forming processes
WANG Qiao-yi(王桥医) , TAN Jian-ping(谭建平),
 XIONG Yong-gang(熊勇刚), YUN Zhong(云 忠)
936
Investigation on ductile fracture in fine-blanking process by finite element method LI Yu-ming (李昱明), PENG Ying-hong (彭颖红) 941
Structure of medium-range order in 
molten Al-Fe alloy
CONG Hong-ri(丛红日), BIAN Xiu-fang(边秀房), 
LI Hui(李 辉), QIN Jing-yu(秦敬玉)
947
Mechanism for phase boundary sliding and its relevance to diffusion-solutio
n zone in SPD
SHI Zhi-qiang(石志强), YE Yi-fu(叶以富),
 LI Shi-chun(李世春), ZHANG Lei(张 磊)
952
Relationship between columnar crystal spacing and electric current density in unidirectional solidification of monophase Cu-Al alloy CHANG Guo-wei(常国威), CAO Li-yun(曹丽云), 
YUAN Jun-ping(袁军平), WANG Zi-dong(王自东),
 WU Chun-jing(吴春京), HU Han-qi(胡
956
Effect of different heat treatment process on dampingpeak of 6061Al/SiCp MMC 
produced by spray codeposition
GU Jin-hai(顾金海), ZHANG Qing-xiao(张清霄), 
GU Min(顾敏), WANG Xi-ke(王西科), 
WANG Can(王 灿), ZHU Zheng-gang(朱震刚)
960
MINERAL PROCESSING AND METALLURGY
Closing law and stress intensity factor of 
elliptical crack under compressive loading
GUO Shao-hua(郭少华), SUN Zong-qi(孙宗颀) 966
Establishment of mathematical moment modelin twin casting rolling rolls SUN Bin-yu(孙斌煜), YUAN Shi-jian(苑世剑),
 ZHANG Hong(张 洪),DU Yan-ping(杜艳平),
 ZHANG Fang-ping(张芳萍)
970
Effect of hydroxamic acid starch on reverse 
flotationdesilicate from diasporic bauxite
HU Yue-hua(胡岳华), LI Hai-pu(李海普), JIANG Yu-ren(蒋玉仁),  974
Effects of citric acid on separation of
 sillimanite from quartz
LI Ye(李 晔), LEI Dong-sheng(雷东升), 
LU Wei(鲁 巍), XU Shi(许 时)
979
Comparisons of species and coagulation 
effects of PFSsolution and solid
 PFS from pyrite cinders 
ZHENG Ya-jie(郑雅杰), GONG Zhu-qing(龚竹青),
 LIU Li-hua(刘立华), CHEN Bai-zhen(陈白珍)
983
Physico-chemistry in distillation process 
of (BiCl3-HCl-H2O) system
ZHENG Guo-qu(郑国渠),TANG Mo-tang (唐谟堂) 987
Influence of supersaturation on structure of
 sodium aluminate solutions with medium 
concentration: a solution X-ray diffraction study
LI Jie(李 洁), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜), 
ZHANG Ping-min(张平民), LI Yuan-gao(李元高)
992
Synthesis of antimony tris
(mercaptoethyl carboxylates) 
as thermal stabilizer for polyvinyl chloride
SHU Wan-yin(舒万艮), LIU You-nian(刘又年), CHEN Qi-yuan(陈启元) 997
Quantum chemical calculations on
 structure of Mo8O264-
WU Zheng-ping(吴争平), YIN Zhou-lan(尹周澜), 
CHEN Qi-yuan(陈启元), ZHANG Ping-min(张平民)
1001
Preparation of Gd-Co alloy film in acetamide-urea-NaBr melt XU Chang-wei(徐常威), PAN Wen-jie (潘文杰),
 YUAN Ding-sheng(袁定胜),TONG Ye-xiang(童叶翔), 
LIU Guan-kun(刘冠昆)
1007
Effects of Cu(Ⅱ) or Zn(Ⅱ) on photodegradation 
of some toxic organic compounds in 
wastewater by using TiO2 as catalyst
DING Dun-huang(丁敦煌), SONG Qiang(宋 强),
 LIU De-quan(刘德全), Wolfram Thiemann,
 YANG Song-qing(杨松青)
1011

ISSN 1672-7029
CN 43-1423/U

主管:中华人民共和国教育部 主办:中南大学 中国铁道学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《铁道科学与工程学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市韶山南路22号 邮编:410075
电 话:0731-82655133,82656174   传真:0731-82655133   电子邮箱:jrse@mail.csu.edu.cn